کدخبر : 5425 تاریخ انتشار :
A

قیمت ماهی قزل‌آلا در بازار چقدر است؟

قیمت ماهی قزل‌آلا در بازار چقدر است؟

قیمت انواع ماهی در بازار امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام شد

قیمت ماهی ارائه شده در این جدول مربوط به نرخ مصوب میادین تهران بوده و ممکن است از قیمت ماهی در بازار آزاد و یا سایر شهرستان ها کمتر یا بیشتر باشد.

جدیدترین قیمت ماهی قزل آلا و انواع ماهی در بازار میوه و تره بار تهران امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر اعلام شده است:

عنوان قیمت
قیمت ماهی سفید شمال دریایی (بالای ۸۰۰گرم) ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شمال سفید دریایی (بین ۵۰۰ تا ۸۰۰گرم) ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سوف ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کیلکا ۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی آمور ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیگ هد ۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی فیتوفاگ ۹۸۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلا پرورشی ( بالای ۳۰۰ گرم) ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کپور (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر ( بچه شیر ) با سر و دم ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بیاح (بالای ۲۰۰گرم) ۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰گرم) ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی راشکو ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت خامه ماهی (زیبا) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سارم ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سرودم (بالای ۱۵۰۰گرم) ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی (بالای ۱۰۰۰گرم) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سی بس (بالای ۴۰۰گرم) ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شانک (بالای ۴۰۰گرم) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شوریده (بالای ۷۰۰گرم) ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس با سرودم (بالای۲۰۰۰گرم) ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی صافی موج دار (بلدرچین) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طوطی ماهی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی عروس ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز با سر و دم (بالای۱۰۰۰گرم) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه با سرودم ( بالای ۱۰۰۰گرم) ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کتو (بالای ۵۰۰گرم) ۴۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گیش مقوا ۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور ۲,۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی بچه شیر (بین ۱۰۰۰تا ۲۰۰۰گرم) ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تیلاپیا فیله شده سایزS 4,100,000 ریال
قیمت ماهی تیلاپیا فیله شده سایزmو l 4,200,000 ریال
قیمت ماهی حسون سایزL 450,000 ریال
قیمت ماهی حسون سایزM 400,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزXL 2,700,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزL 2,600,000 ریال
قیمت ماهی حلوا سیاه سایزM 2,400,000 ریال
قیمت ماهی سارم صنعتی سایزlوXL 820,000 ریال
قیمت ماهی سرخو سایزL 1,700,000 ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزL 650,000 ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم سایزM 600,000 ریال
قیمت ماهی سنگسر سایر انواع سایزL,M 1,600,000 ریال
قیمت ماهی سنگسر طلایی سایزL 1,850,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزXL 2,600,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزL 2,500,000 ریال
قیمت ماهی شوریده داخلی سایزM 2,400,000 ریال
قیمت ماهی شیر با سر و دم بالای ۲۰۰۰گرم ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی شیر بی سر و دم ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی طلال سایزL 500,000 ریال
قیمت ماهی کوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفشک سایزXL 1,900,000 ریال
قیمت ماهی کفشک سایزL 2,000,000 ریال
قیمت ماهی گیش معمولی سایزL 1,300,000 ریال
قیمت ماهی گیش مقوایی سایزL 1,300,000 ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۹۱-۱۱۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۴۱-۶۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی هامور سایزXL 2,200,000 ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای رنگین کمان (بالای ۳۰۰ گرم ) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده آمور (بالای۱۲۰۰گرم) ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده پرورشی کپور ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده فیتوفاگ (بالای۱۰۰۰گرم) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده بیگ هد (بالای۱۵۰۰گرم) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۶۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سکن با سر و دم (سایز L) 1,700,000 ریال
قیمت ماهی شهری سایزl 1,600,000 ریال
قیمت ماهی گیش بالای ۷۰۰گرم ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی (بالای ۵۰۰گرم) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قزل آلای پرورشی گوشت نارنجی (بالای۳۰۰گرم) ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی قباد (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام (بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم) ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی همام ( بالای ۲۰۰۰ گرم) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سلطان ابراهیم (بالای ۲۵۰ گرم) ۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب (بالای ۱۰۰۰ گرم) ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زبان ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی کیلکا منجمد ۴۳۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سی بس منجمد ۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تیلاپیا پرورشی ۹۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون صید شده ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون زنده ( بالای ۳کیلوگرم ) ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی اوزون برون بی سرو دم شکم خالی ۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی تن ( هوور ، گیدر ) ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سرخو سایر انواع ( چمن ، سبیتی ،مهاجر ، دندانه) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی گالیت (خرک )بالای ۱۰۰۰گرم ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی س میگو پرورشی تازه با سر مخلوط(mix) 2,950,000 ریال
قیمت ماهی ساردین جنوب ۶۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی زرده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی روهیتا ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک ۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی پرورشی اوزون بر با سر و دم شکم خالی ۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگوی دریایی پلویی با سر سایزبالای ۱۲۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو پاک شده گلیز شده (یخ شیشه ای ) ۴۱-۵۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو پاک شده گلیز شده (یخ شیشه ای ) ۳۱-۴۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت میگو پاک شده گلیز شده (یخ شیشه ای ) ۲۰-۳۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت ماهی سالمون نروژی وارداتی ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت استیک ماهی سالمون نروژی (حلقه ای) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع ممتازنیوز
ارسال نظر

پربیننده ترین